Cart Is Empty

    سبد خرید شما خالی است.تغییرات کلید نهایی آزمون کارشناسی ارشد پزشکی اعلام شد |

نویسنده : سنجش و دانش ۱۳۹۶/۰۵/۱۴ تعداد نظرات : ۰
تغییرات کلید نهایی آزمون کارشناسی ارشد پزشکی اعلام شد

تغییرات جدید کلید نهایی در چند رشته آزمون کارشناسی ارشد گروه پزشکی سال ۹۶ منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون کارشناسی ارشد علوم پزشکی سال ۹۶ در روزهای پنجشنبه و جمعه ۲۲ و ۲۳ تیرماه با رقابت نزدیک ۸۰ هزار داوطلب برگزار شد.

کارنامه و نتایج اولیه این آزمون پنجشنبه ۱۲ مرداد منتشر شد و داوطلبان مجاز تا ۱۵ مرداد فرصت دارند نسبت به انتخاب رشته در این آزمون اقدام کنند.

مرکز سنجش آموزش پزشکی همچنین تغییرات جدید کلید نهایی در چند رشته آزمون کارشناسی ارشد سال ٩۶ گروه پزشکی را منتشر کرده است.

تغییرات جدید کلید نهایی سوال های آزمون کارشناسی ارشد

رشته شماره سوال گزینه صحیح رشته شماره سوال گزینه صحیح
علوم آزمایشگاهی ١ ۴ الف و ب آمار زیستی ۱ حذف
علوم آزمایشگاهی ٢ ۳۴ الف و ب نانو تکنولوژی ۵۸ ج
مهندسی پزشکی بیو مواد ۱۰۹ الف و ب بهداشت حرفه ای ۱۵ د
علوم تغذیه ۶۶ حذف بهداشت حرفه ای ۲۲ حذف
شیمی دارویی ۹۶ حذف بهداشت حرفه ای ۵۶ حذف
سم شناسی ۶ حذف حذف کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی ۲۴ حذف

درباره نویسنده