Cart Is Empty

    سبد خرید شما خالی است.تاریخ آزمون های ارشد سال -سنجش و دانش جامع ترین مرکز آموزش مکاتبه ای کشور

نویسنده : سنجش و دانش ۱۳۹۶/۰۴/۱۴ تعداد نظرات : ۴ دیدگاه
تاریخ آزمون های ارشد سال ۹۶

تاریخ آزمون های ارشد سال ۹۶

تاریخ برگزاری مراحل آزمون
۹۶/۱۰/۱ ۱-۷
۹۶/۱۰/۲۹ ۲-۷
۹۶/۱۱/۲۷ ۳-۷
۹۶/۱۲/۱۸ ۴-۷
۹۷/۱/۱۷ ۵-۷
۹۷/۱/۲۴ ۶-۷
۹۷/۱/۳۱ ۷

درباره نویسنده

دیدگاه ها