Cart Is Empty

    سبد خرید شما خالی است.بایگانی‌ها آزمون های آزمایشی | سنجش و دانش|جامع ترین مرکز آموزش مکاتبه ای کشور|ارشد-دکتری-وکالت

سر فصل آزمون قضاوت ۹۶

نویسنده : سنجش و دانش ۱۳۹۶/۰۵/۱۱ تعداد نظرات : ۰
سر فصل آزمون قضاوت 96 برای دانلود سرفصل آزمون قضاوت بر روی لینک زیر کلیک کنید.   دانلود سر فصل

تاریخ برگزاری آزمون های قضاوت

نویسنده : سنجش و دانش ۱۳۹۶/۰۵/۰۹ تعداد نظرات : ۰
تاریخ برگزاری آزمون های قضاوت آزمون اول  96/5/20 آزمون دوم  96/6/03 آزمون سوم  96/6/17 آزمون چهارم  96/6/31 آزمون پنجم  96/7/14 آزمون ششم  96/7/28

سرفصل های آزمون وکالت(گروه اول)

نویسنده : سنجش و دانش ۱۳۹۶/۰۵/۰۹ تعداد نظرات : ۰
سرفصل های آزمون وکالت(گروه اول) آزمون اول مدنی:ماده 1 تا 338 قانون مدنی آئین دادرسی مدنی:ماده 1 تا 135 آئین دادرسی مدنی تجارت: ماده 1 تا 199 لایه قانون تجارت مصوب 1347 جزا:ماده 1 تا 216 قانون مجازات اسلامی آئین دادرسی کیفری:ماده1 تا 168 قانون آئین دادرسی کیفری اصول فقه: وضع الفاظ +اوامر – نهی و اقسام منطوق -مفهوم و منطوق آزمون دوم مدنی:ماده 338تا 684 قانون ...

سرفصل های آزمون وکالت (گروه دوم)

نویسنده : سنجش و دانش ۱۳۹۶/۰۵/۰۸ تعداد نظرات : ۰
سرفصل های آزمون وکالت گروه دوم آزمون اول   مدنی:ماده 1 تا 338 قانون مدنی آئین دادرسی مدنی:ماده 1 تا 135 آئین دادرسی مدنی تجارت: ماده 1 تا 199 لایه قانون تجارت مصوب 1347 جزا:ماده 1 تا 216 قانون مجازات اسلامی آئین دادرسی کیفری:ماده1 تا 168 قانون آئین دادرسی کیفری اصول فقه: وضع الفاظ +اوامر – نهی و اقسام منطوق -مفهوم و منطوق   آزمون دوم   مدنی:ماده 338تا 684 ...

تاریخ برگزاری آزمون های وکالت(گروه دوم)

نویسنده : سنجش و دانش ۱۳۹۶/۰۵/۰۸ تعداد نظرات : ۰
 تاریخ برگزاری آزمون های وکالت(گروه دوم) آزمون اول 96/5/06 آزمون دوم 96/6/03 آزمون سوم 96/7/07 آزمون چهارم 96/7/28 آزمون پنجم 96/8/12 آزمون ششم 96/8/19

تاریخ آزمون های آزمایشی دکتری

نویسنده : سنجش و دانش ۱۳۹۶/۰۴/۱۴ تعداد نظرات : ۱۶ دیدگاه
تاریخ آزمون های آزمایشی دکتری تاریخ برگزاری مراحل آزمون 96/10/1 1-5 96/10/15 2-5 96/10/29 3-5 96/11/13 4-5 96/11/27 5

تاریخ آزمون های ارشد سال ۹۶

نویسنده : سنجش و دانش ۱۳۹۶/۰۴/۱۴ تعداد نظرات : ۶ دیدگاه
تاریخ آزمون های ارشد سال 96 تاریخ برگزاری مراحل آزمون 96/10/1 1-7 96/10/29 2-7 96/11/27 3-7 96/12/18 4-7 97/1/17 5-7 97/1/24 6-7 97/1/31 7

تاریخ برگزاری آزمون های وکالت(گروه اول)

نویسنده : سنجش و دانش ۱۳۹۶/۰۴/۱۴ تعداد نظرات : ۰
تاریخ آزمون های وکالت گروه اول   آزمون اول 96/5/6 آزمون دوم 96/6/3 آزمون سوم 96/7/7 آزمون چهارم 96/7/28 آزمون پنجم 96/8/12 آزمون ششم 96/8/19