گروه کشاورزی و منابع طبیعی 4 کالا یافت شد

نمایش یک نتیجه

مرتب سازی پیش فرض

34% دکتری ترویج و آموزش کشاورزی دکتری ترویج و آموزش کشاورزی

دکتری ترویج و آموزش کشاورزی

کتاب های انتشارات سنجش و دانش با توجه به ساختار کاملاً حرفه‌ای وعلمی با رفع معایب فوق الذکر  و توجه به نیاز دانشجویان که شامل شرح درس ، نکات طلایی و پر تکرار در آزمون های سنوات گذشته است، داوطلبان را از مراجعه به کتاب های مرجع بی‌نیاز می‌کند. مطمئناً تعداد تست های فراوان، آموزش ساده و روان مطالب، به روز بودن کتاب‌ها و آوردن جدیدترین تست های آزمون کارشناسی ارشد سال های اخیر از مشخصه های بارز کتاب های سنجش و دانش است.

 

تومان۹۹۵,۰۰۰ تومان۶۹۵,۰۰۰
20% دکتری علوم و مهندسی صنایع غذایی دکتری علوم و مهندسی صنایع غذایی

دکتری علوم و مهندسی صنایع غذایی

انتشارات سنجش و دانش در بسته های آموزشی دکتری علوم و مهندسی صنایع غذایی خود در سال ۱۳۹۹ کتاب های متفاوت و جزوات عمومی و تخصصی منحصر بفردی را ارایه کرده است.مطالعه کتاب های مرجع اگر چه  می تواند مفید باشد اما برای آمادگی در آزمون دکتری دارای معایب متعددی از جمله حجم بالای مطالب ، سنگین بودن متن نوشتاری در بسیاری از موارد و نداشتن روش های سریع و تستی است.

تومان۹۹۵,۰۰۰ تومان۶۹۵,۰۰۰
30% دکتری علوم و مهندسی مرتع دکتری علوم و مهندسی مرتع

دکتری علوم و مهندسی مرتع

کتاب های انتشارات سنجش و دانش با توجه به ساختار کاملاً حرفه‌ای وعلمی با رفع معایب فوق الذکر  و توجه به نیاز دانشجویان که شامل شرح درس ، نکات طلایی و پر تکرار در آزمون های سنوات گذشته است، داوطلبان را از مراجعه به کتاب های مرجع بی‌نیاز می‌کند. مطمئناً تعداد تست های فراوان، آموزش ساده و روان مطالب، به روز بودن کتاب‌ها و آوردن جدیدترین تست های آزمون کارشناسی ارشد سال های اخیر از مشخصه های بارز کتاب های سنجش و دانش است.

تومان۹۹۵,۰۰۰ تومان۶۹۵,۰۰۰
30% علوم و مهندسی محیط زیست علوم و مهندسی محیط زیست

علوم و مهندسی محیط زیست

انتشارات سنجش و دانش در بسته علوم و مهندسی محیط زیست در سال ۱۳۹۹ کتاب های متفاوت و جزوات عمومی و تخصصی منحصر بفردی را ارایه کرده است.مطالعه کتاب های مرجع اگر چه  می تواند مفید باشد اما برای آمادگی در آزمون دکتری دارای معایب متعددی از جمله حجم بالای مطالب ، سنگین بودن متن نوشتاری در بسیاری از موارد و نداشتن روش های سریع و تستی است.

تومان۹۹۵,۰۰۰ تومان۶۹۵,۰۰۰