Cart Is Empty

    سبد خرید شما خالی است.تاریخ برگزاری آزمون ها | سنجش و دانش|جامع ترین مرکز آموزش مکاتبه ای کشور|ارشد-دکتری-وکالت

تاریخ برگزاری آزمون های قضاوت

نویسنده : سنجش و دانش ۱۳۹۶/۰۵/۰۹ تعداد نظرات : ۰
تاریخ برگزاری آزمون های قضاوت آزمون اول  96/5/20 آزمون دوم  96/6/03 آزمون سوم  96/6/17 آزمون چهارم  96/6/31 آزمون پنجم  96/7/14 آزمون ششم  96/7/28