Cart Is Empty

    سبد خرید شما خالی است.وکالت | سنجش و دانش|جامع ترین مرکز آموزش مکاتبه ای کشور|ارشد-دکتری-وکالت

سرفصل های آزمون وکالت(گروه اول)

نویسنده : سنجش و دانش ۱۳۹۶/۰۵/۰۹ تعداد نظرات : ۰
سرفصل های آزمون وکالت(گروه اول) آزمون اول مدنی:ماده 1 تا 338 قانون مدنی آئین دادرسی مدنی:ماده 1 تا 135 آئین دادرسی مدنی تجارت: ماده 1 تا 199 لایه قانون تجارت مصوب 1347 جزا:ماده 1 تا 216 قانون مجازات اسلامی آئین دادرسی کیفری:ماده1 تا 168 قانون آئین دادرسی کیفری اصول فقه: وضع الفاظ +اوامر – نهی و اقسام منطوق -مفهوم و منطوق آزمون دوم مدنی:ماده 338تا 684 قانون ...

سرفصل های آزمون وکالت (گروه دوم)

نویسنده : سنجش و دانش ۱۳۹۶/۰۵/۰۸ تعداد نظرات : ۰
سرفصل های آزمون وکالت گروه دوم آزمون اول   مدنی:ماده 1 تا 338 قانون مدنی آئین دادرسی مدنی:ماده 1 تا 135 آئین دادرسی مدنی تجارت: ماده 1 تا 199 لایه قانون تجارت مصوب 1347 جزا:ماده 1 تا 216 قانون مجازات اسلامی آئین دادرسی کیفری:ماده1 تا 168 قانون آئین دادرسی کیفری اصول فقه: وضع الفاظ +اوامر – نهی و اقسام منطوق -مفهوم و منطوق   آزمون دوم   مدنی:ماده 338تا 684 ...

تاریخ برگزاری آزمون های وکالت(گروه دوم)

نویسنده : سنجش و دانش ۱۳۹۶/۰۵/۰۸ تعداد نظرات : ۰
 تاریخ برگزاری آزمون های وکالت(گروه دوم) آزمون اول 96/5/06 آزمون دوم 96/6/03 آزمون سوم 96/7/07 آزمون چهارم 96/7/28 آزمون پنجم 96/8/12 آزمون ششم 96/8/19

تاریخ برگزاری آزمون های وکالت ۹۸

نویسنده : سنجش و دانش ۱۳۹۶/۰۴/۱۴ تعداد نظرات : ۰
تاریخ آزمون های آزمایشی وکالت 98   منابع آزمون وکالت 98 سنجش و دانش   آزمون اول 98/04/28 آزمون دوم 98/05/11 آزمون سوم 98/05/25 آزمون چهارم 98/06/01 آزمون پنجم 98/06/08 آزمون ششم 98/06/15 آزمون هفتم 98/06/22 آزمون هشتم 98/06/29 آزمون نهم 98/07/05 آزمون دهم 98/07/12 آزمون یازدهم 98/07/19 آزمون دوازدهم 98/07/26 آزمون سیزدهم 98/08/03 آزمون چهاردهم 98/08/10 آزمون پانزدهم 98/08/17 آزمون شانزدهم 98/08/24