Cart Is Empty

    سبد خرید شما خالی است.تاریخ برگزاری آزمون ها | سنجش و دانش|جامع ترین مرکز آموزش مکاتبه ای کشور|ارشد-دکتری-وکالت

تاریخ برگزاری آزمون های وکالت(گروه دوم)

نویسنده : سنجش و دانش ۱۳۹۶/۰۵/۰۸ تعداد نظرات : ۰
 تاریخ برگزاری آزمون های وکالت(گروه دوم) آزمون اول 96/5/06 آزمون دوم 96/6/03 آزمون سوم 96/7/07 آزمون چهارم 96/7/28 آزمون پنجم 96/8/12 آزمون ششم 96/8/19

تاریخ برگزاری آزمون های وکالت ۹۸

نویسنده : سنجش و دانش ۱۳۹۶/۰۴/۱۴ تعداد نظرات : ۰
تاریخ آزمون های آزمایشی وکالت 98   منابع آزمون وکالت 98 سنجش و دانش   آزمون اول 98/04/28 آزمون دوم 98/05/11 آزمون سوم 98/05/25 آزمون چهارم 98/06/01 آزمون پنجم 98/06/08 آزمون ششم 98/06/15 آزمون هفتم 98/06/22 آزمون هشتم 98/06/29 آزمون نهم 98/07/05 آزمون دهم 98/07/12 آزمون یازدهم 98/07/19 آزمون دوازدهم 98/07/26 آزمون سیزدهم 98/08/03 آزمون چهاردهم 98/08/10 آزمون پانزدهم 98/08/17 آزمون شانزدهم 98/08/24