منابع آزمون دکتری 10 کالا یافت شد

مشاهده سبد خرید “دکتری هوش مصنوعی” به سبد شما افزوده شد.

نمایش یک نتیجه

مرتب سازی پیش فرض

30% دکتری مهندسی کامپیوتر نرم افزار و الگوریتم دکتری مهندسی کامپیوتر نرم افزار و الگوریتم

دکتری مهندسی کامپیوتر نرم افزار و الگوریتم

انتشارات سنجش و دانش در بسته های آموزشی دکتری خود در سال ۱۳۹۹ کتاب های متفاوت و جزوات عمومی و تخصصی منحصر بفردی را ارایه کرده است.مطالعه کتاب های مرجع اگر چه  می تواند مفید باشد اما برای آمادگی در آزمون دکتری دارای معایب متعددی از جمله حجم بالای مطالب ، سنگین بودن متن نوشتاری در بسیاری از موارد و نداشتن روش های سریع و تستی است.

 

تومان۹۹۵,۰۰۰ تومان۶۹۵,۰۰۰
30% دکتری مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی دکتری مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی

دکتری مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی

انتشارات سنجش و دانش در بسته های آموزشی دکتری خود در سال ۱۳۹۹ کتاب های متفاوت و جزوات عمومی و تخصصی منحصر بفردی را ارایه کرده است.مطالعه کتاب های مرجع اگر چه  می تواند مفید باشد اما برای آمادگی در آزمون دکتری دارای معایب متعددی از جمله حجم بالای مطالب ، سنگین بودن متن نوشتاری در بسیاری از موارد و نداشتن روش های سریع و تستی است.

 

تومان۹۹۵,۰۰۰ تومان۶۹۵,۰۰۰
30% دکتری مهندسی مکانیک-دینامیک.کنترل و ارتعاشات دکتری مهندسی مکانیک-دینامیک.کنترل و ارتعاشات

دکتری مهندسی مکانیک-دینامیک.کنترل و ارتعاشات

انتشارات سنجش و دانش در بسته های آموزشی دکتری خود در سال ۱۳۹۸ کتاب های متفاوت و جزوات عمومی و تخصصی منحصر بفردی را ارایه کرده است.مطالعه کتاب های مرجع اگر چه  می تواند مفید باشد اما برای آمادگی در آزمون دکتری دارای معایب متعددی از جمله حجم بالای مطالب ، سنگین بودن متن نوشتاری در بسیاری از موارد و نداشتن روش های سریع و تستی است.

 

تومان۹۹۵,۰۰۰ تومان۶۹۵,۰۰۰
30% دکتری مهندسی مکانیک-ساخت وتولید دکتری مهندسی مکانیک-ساخت وتولید

دکتری مهندسی مکانیک-ساخت وتولید

انتشارات سنجش و دانش در بسته های آموزشی دکتری خود در سال ۱۳۹۹ کتاب های متفاوت و جزوات عمومی و تخصصی منحصر بفردی را ارایه کرده است.مطالعه کتاب های مرجع اگر چه  می تواند مفید باشد اما برای آمادگی در آزمون دکتری دارای معایب متعددی از جمله حجم بالای مطالب ، سنگین بودن متن نوشتاری در بسیاری از موارد و نداشتن روش های سریع و تستی است.

 

تومان۹۹۵,۰۰۰ تومان۶۹۵,۰۰۰
30% دکتری مهندسی مکانیک-مکانیک جامدات دکتری مهندسی مکانیک-مکانیک جامدات

دکتری مهندسی مکانیک-مکانیک جامدات

انتشارات سنجش و دانش در بسته های آموزشی دکتری خود در سال ۱۳۹۸ کتاب های متفاوت و جزوات عمومی و تخصصی منحصر بفردی را ارایه کرده است.مطالعه کتاب های مرجع اگر چه  می تواند مفید باشد اما برای آمادگی در آزمون دکتری دارای معایب متعددی از جمله حجم بالای مطالب ، سنگین بودن متن نوشتاری در بسیاری از موارد و نداشتن روش های سریع و تستی است.

 

تومان۹۹۵,۰۰۰ تومان۶۹۵,۰۰۰
30% دکتری مهندسی مواد و متالوژی دکتری مهندسی مواد و متالوژی

دکتری مهندسی مواد و متالوژی

انتشارات سنجش و دانش در بسته های آموزشی دکتری خود در سال ۱۳۹۹ کتاب های متفاوت و جزوات عمومی و تخصصی منحصر بفردی را ارایه کرده است.مطالعه کتاب های مرجع اگر چه  می تواند مفید باشد اما برای آمادگی در آزمون دکتری دارای معایب متعددی از جمله حجم بالای مطالب ، سنگین بودن متن نوشتاری در بسیاری از موارد و نداشتن روش های سریع و تستی است.

 

تومان۹۹۵,۰۰۰ تومان۶۹۵,۰۰۰
30% دکتری مهندسی نقشه برداری سیستم اطلاعات جغرافیایی دکتری مهندسی نقشه برداری سیستم اطلاعات جغرافیایی

دکتری مهندسی نقشه برداری سیستم اطلاعات جغرافیایی

کتاب های انتشارات سنجش و دانش با توجه به ساختار کاملاً حرفه‌ای وعلمی با رفع معایب فوق الذکر  و توجه به نیاز دانشجویان که شامل شرح درس ، نکات طلایی و پر تکرار در آزمون های سنوات گذشته است، داوطلبان را از مراجعه به کتاب های مرجع بی‌نیاز می‌کند. مطمئناً تعداد تست های فراوان، آموزش ساده و روان مطالب، به روز بودن کتاب‌ها و آوردن جدیدترین تست های آزمون دکتری سال های اخیر از مشخصه های بارز کتاب های سنجش و دانش است.

 

 

تومان۹۹۵,۰۰۰ تومان۶۹۵,۰۰۰
30% دکتری مهندسی نقشه برداری_ژئودزی دکتری مهندسی نقشه برداری_ژئودزی

دکتری مهندسی نقشه برداری_ژئودزی

انتشارات سنجش و دانش در بسته های آموزشی دکتری خود در سال ۱۳۹۹ کتاب های متفاوت و جزوات عمومی و تخصصی منحصر بفردی را ارایه کرده است.مطالعه کتاب های مرجع اگر چه  می تواند مفید باشد اما برای آمادگی در آزمون دکتری دارای معایب متعددی از جمله حجم بالای مطالب ، سنگین بودن متن نوشتاری در بسیاری از موارد و نداشتن روش های سریع و تستی است.

سنجش و دانش

تومان۹۹۵,۰۰۰ تومان۶۹۵,۰۰۰
30% دکتری هوش مصنوعی دکتری هوش مصنوعی

دکتری هوش مصنوعی

کتاب های انتشارات سنجش و دانش با توجه به ساختار کاملاً حرفه‌ای وعلمی با رفع معایب فوق الذکر  و توجه به نیاز دانشجویان که شامل شرح درس ، نکات طلایی و پر تکرار در آزمون های سنوات گذشته است، داوطلبان را از مراجعه به کتاب های مرجع بی‌نیاز می‌کند. مطمئناً تعداد تست های فراوان، آموزش ساده و روان مطالب، به روز بودن کتاب‌ها و آوردن جدیدترین تست های آزمون کارشناسی ارشد سال های اخیر از مشخصه های بارز کتاب های سنجش و دانش است.

تومان۹۹۵,۰۰۰ تومان۶۹۵,۰۰۰
31% ریاضی مهندسی ریاضی مهندسی

ریاضی مهندسی

مجموعه ریاضی مهندسی با تدریس دکتر حسن رضاپور شامل ۱۷ لوح فشرده با حدود ۲۶ ساعت آموزش به صورت شرح درس و حل تست است که تمامی مفاهیم و نکات این درس را شامل شده و برای اغلب رشته های گروه فنی و مهندسی مقطع کارشناسی ارشد و دکتری قابل استفاده است.    رزومه استاد […]

تومان۵۷۰,۰۰۰ تومان۳۹۵,۰۰۰