دسته های محصولات

ادیان و عرفان

نمایش یک نتیجه

مرتب سازی پیش فرض

30% دکتری ادیان و عرفان دکتری ادیان و عرفان

دکتری ادیان و عرفان

انتشارات سنجش و دانش در بسته های آموزشی دکتری خود در سال ۱۴۰۰ کتاب های متفاوت و جزوات عمومی و تخصصی منحصر بفردی را ارایه کرده است.مطالعه کتاب های مرجع اگر چه  می تواند مفید باشد اما برای آمادگی در آزمون دکتری دارای معایب متعددی از جمله حجم بالای مطالب ، سنگین بودن متن نوشتاری در بسیاری از موارد و نداشتن روش های سریع و تستی است.

 

تومان۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان۲,۷۰۰,۰۰۰
25% مجموعه الهیات و معارف اسلامی(۴) ادیان و عرفان مجموعه الهیات و معارف اسلامی(۴) ادیان و عرفان

مجموعه الهیات و معارف اسلامی(۴) ادیان و عرفان

انتشارات سنجش و دانش در بسته های آموزشی کارشناسی ارشد خود در سال ۱۴۰۱ های متفاوت و جزوات عمومی و تخصصی منحصر بفردی را ارایه کرده است.مطالعه کتاب های مرجع اگر چه  می تواند مفید باشد اما برای آمادگی در آزمون کارشناسی ارشد دارای معایب متعددی از جمله حجم بالای مطالب ، سنگین بودن متن نوشتاری در بسیاری از موارد و نداشتن روش های سریع و تستی است.

تومان۴,۷۰۰,۰۰۰ تومان۳,۳۰۰,۰۰۰

دسته های محصولات