دسته های محصولات

اقلیم شناسی

نمایش یک نتیجه


25% مجموعه جغرافیا- آب و هواشناسی,اقلیم شناسی,ژئومورفولوژی مجموعه جغرافیا- آب و هواشناسی,اقلیم شناسی,ژئومورفولوژی

مجموعه جغرافیا- آب و هواشناسی,اقلیم شناسی,ژئومورفولوژی

انتشارات سنجش و دانش در بسته های آموزشی کارشناسی ارشد خود در سال ۱۴۰۲ کتاب های متفاوت و جزوات عمومی و تخصصی منحصر بفردی را ارایه کرده است.مطالعه کتاب های مرجع اگر چه  می تواند مفید باشد اما برای آمادگی در آزمون کارشناسی ارشد دارای معایب متعددی از جمله حجم بالای مطالب ، سنگین بودن متن نوشتاری در بسیاری از موارد و نداشتن روش های سریع و تستی  است.

 

تومان۴,۷۰۰,۰۰۰ تومان۲,۷۰۰,۰۰۰

دسته های محصولات