دسته های محصولات

ژئومورفولوژی

نمایش یک نتیجه

مرتب سازی پیش فرض

30% دکتری ژئومورفولوژی دکتری ژئومورفولوژی

دکتری ژئومورفولوژی

انتشارات سنجش و دانش در بسته های آموزشی دکتری خود در سال ۱۴۰۱ کتاب های متفاوت و جزوات عمومی و تخصصی منحصر بفردی را ارایه کرده است.مطالعه کتاب های مرجع اگر چه  می تواند مفید باشد اما برای آمادگی در آزمون دکتری دارای معایب متعددی از جمله حجم بالای مطالب ، سنگین بودن متن نوشتاری در بسیاری از موارد و نداشتن روش های سریع و تستی است.

تومان۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان۲,۷۰۰,۰۰۰
25% مجموعه جغرافیا- آب و هواشناسی,اقلیم شناسی,ژئومورفولوژی مجموعه جغرافیا- آب و هواشناسی,اقلیم شناسی,ژئومورفولوژی

مجموعه جغرافیا- آب و هواشناسی,اقلیم شناسی,ژئومورفولوژی

انتشارات سنجش و دانش در بسته های آموزشی کارشناسی ارشد خود در سال ۱۴۰۲ کتاب های متفاوت و جزوات عمومی و تخصصی منحصر بفردی را ارایه کرده است.مطالعه کتاب های مرجع اگر چه  می تواند مفید باشد اما برای آمادگی در آزمون کارشناسی ارشد دارای معایب متعددی از جمله حجم بالای مطالب ، سنگین بودن متن نوشتاری در بسیاری از موارد و نداشتن روش های سریع و تستی  است.

 

تومان۴,۷۰۰,۰۰۰ تومان۲,۷۰۰,۰۰۰

دسته های محصولات