Cart Is Empty

    سبد خرید شما خالی است.تاریخ برگزاری آزمون ها | سنجش و دانش|جامع ترین مرکز آموزش مکاتبه ای کشور|ارشد-دکتری-وکالت

تاریخ برگزاری آزمون های وکالت(گروه دوم)

نویسنده : سنجش و دانش ۱۳۹۶/۰۵/۰۸ تعداد نظرات : ۰
 تاریخ برگزاری آزمون های وکالت(گروه دوم) آزمون اول 96/5/06 آزمون دوم 96/6/03 آزمون سوم 96/7/07 آزمون چهارم 96/7/28 آزمون پنجم 96/8/12 آزمون ششم 96/8/19

تاریخ برگزاری آزمون های وکالت(گروه اول)

نویسنده : سنجش و دانش ۱۳۹۶/۰۴/۱۴ تعداد نظرات : ۰
تاریخ آزمون های وکالت گروه اول   آزمون اول 96/5/6 آزمون دوم 96/6/3 آزمون سوم 96/7/7 آزمون چهارم 96/7/28 آزمون پنجم 96/8/12 آزمون ششم 96/8/19