دسته های محصولات

مددکاری اجتماعی

نمایش یک نتیجه

مرتب سازی پیش فرض

27% دکتری مددکاری اجتماعی دکتری مددکاری اجتماعی

دکتری مددکاری اجتماعی

انتشارات سنجش و دانش در بسته های آموزشی دکتری مددکاری اجتماعی خود در سال ۱۳۹۹ کتاب های متفاوت و جزوات عمومی و تخصصی منحصر بفردی را ارایه کرده است.مطالعه کتاب های مرجع اگر چه  می تواند مفید باشد اما برای آمادگی در آزمون دکتری دارای معایب متعددی از جمله حجم بالای مطالب ، سنگین بودن […]

تومان۹۵۰,۰۰۰ تومان۶۹۵,۰۰۰
27% دکتری مددکاری اجتماعی وزارت بهداشت دکتری مددکاری اجتماعی وزارت بهداشت

دکتری مددکاری اجتماعی وزارت بهداشت

انتشارات سنجش و دانش در بسته های آموزشی دکتری مددکاری اجتماعی وزارت بهداشت خود در سال ۱۳۹۹ کتاب های متفاوت و جزوات عمومی و تخصصی منحصر بفردی را ارایه کرده است.مطالعه کتاب های مرجع اگر چه می تواند مفید باشد اما برای آمادگی در آزمون دکتری دارای معایب متعددی از جمله حجم بالای مطالب ، […]

تومان۹۵۰,۰۰۰ تومان۶۹۵,۰۰۰
25% مددکاری اجتماعی مددکاری اجتماعی

مددکاری اجتماعی

انتشارات سنجش و دانش در بسته های آموزشی کارشناسی ارشد خود در سال ۱۳۹۹ کتاب های متفاوت و جزوات عمومی و تخصصی منحصر بفردی را ارایه کرده است.مطالعه کتاب های مرجع اگر چه  می تواند مفید باشد اما برای آمادگی در آزمون کارشناسی ارشد دارای معایب متعددی از جمله حجم بالای مطالب ، سنگین بودن متن نوشتاری در بسیاری از موارد و نداشتن روش های سریع و تستی است.

تومان۸۵۰,۰۰۰ تومان۵۹۵,۰۰۰

دسته های محصولات