دسته های محصولات

مددکاری اجتماعی

نمایش یک نتیجه

مرتب سازی پیش فرض

30% دکتری مددکاری اجتماعی دکتری مددکاری اجتماعی

دکتری مددکاری اجتماعی

انتشارات سنجش و دانش در بسته های آموزشی دکتری مددکاری اجتماعی خود در سال ۱۳۹۸ کتاب های متفاوت و جزوات عمومی و تخصصی منحصر بفردی را ارایه کرده است.مطالعه کتاب های مرجع اگر چه  می تواند مفید باشد اما برای آمادگی در آزمون دکتری دارای معایب متعددی از جمله حجم بالای مطالب ، سنگین بودن […]

تومان۷۴۵,۰۰۰ تومان۴۹۰,۰۰۰
25% مددکاری اجتماعی مددکاری اجتماعی

مددکاری اجتماعی

انتشارات سنجش و دانش در بسته های آموزشی کارشناسی ارشد خود در سال ۱۳۹۸ کتاب های متفاوت و جزوات عمومی و تخصصی منحصر بفردی را ارایه کرده است.مطالعه کتاب های مرجع اگر چه  می تواند مفید باشد اما برای آمادگی در آزمون کارشناسی ارشد دارای معایب متعددی از جمله حجم بالای مطالب ، سنگین بودن متن نوشتاری در بسیاری از موارد و نداشتن روش های سریع و تستی است.

تومان۵۶۵,۰۰۰ تومان۴۲۰,۰۰۰

دسته های محصولات