دسته های محصولات

فروشگاه

نمایش یک نتیجه

مرتب سازی پیش فرض

10% بسته آموزشی تغذیه بسته آموزشی تغذیه

بسته آموزشی تغذیه

مؤسسه انوار دانش در سال ۱۳۷۹ آغاز به فعالیت نمود و در سال ۱۳۸۰ به ثبت رسید. عمده فعالیت‌های این مؤسسه در حوزه آموزش دوره‌های آمادگی آزمون‌ کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی گروه پزشکی و مجموعه زیست‌شناسی و نشر مجموعه کتاب‌های رشته‌های نامبرده می‌باشد. استفاده از مجرب ترین اساتید دوره های آمادگی آزمون کارشناسی ارشد […]

تومان۸۳۹,۰۰۰ تومان۷۵۵,۱۰۰
10% بسته آموزشی تکنولوژی گردش خون بسته آموزشی تکنولوژی گردش خون

بسته آموزشی تکنولوژی گردش خون

مؤسسه انوار دانش در سال ۱۳۷۹ آغاز به فعالیت نمود و در سال ۱۳۸۰ به ثبت رسید. عمده فعالیت‌های این مؤسسه در حوزه آموزش دوره‌های آمادگی آزمون‌ کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی گروه پزشکی و مجموعه زیست‌شناسی و نشر مجموعه کتاب‌های رشته‌های نامبرده می‌باشد. استفاده از مجرب ترین اساتید دوره های آمادگی آزمون کارشناسی ارشد […]

تومان۱,۱۰۹,۰۰۰ تومان۹۹۸,۱۰۰
10% بسته آموزشی خون شناسی بسته آموزشی خون شناسی

بسته آموزشی خون شناسی

مؤسسه انوار دانش در سال ۱۳۷۹ آغاز به فعالیت نمود و در سال ۱۳۸۰ به ثبت رسید. عمده فعالیت‌های این مؤسسه در حوزه آموزش دوره‌های آمادگی آزمون‌ کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی گروه پزشکی و مجموعه زیست‌شناسی و نشر مجموعه کتاب‌های رشته‌های نامبرده می‌باشد. استفاده از مجرب ترین اساتید دوره های آمادگی آزمون کارشناسی ارشد […]

تومان۸۶۲,۵۰۰ تومان۷۷۶,۲۵۰
10% بسته آموزشی دکترای آناتومی بسته آموزشی دکترای آناتومی

بسته آموزشی دکترای آناتومی

مؤسسه انوار دانش در سال ۱۳۷۹ آغاز به فعالیت نمود و در سال ۱۳۸۰ به ثبت رسید. عمده فعالیت‌های این مؤسسه در حوزه آموزش دوره‌های آمادگی آزمون‌ کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی گروه پزشکی و مجموعه زیست‌شناسی و نشر مجموعه کتاب‌های رشته‌های نامبرده می‌باشد. استفاده از مجرب ترین اساتید دوره های آمادگی آزمون کارشناسی ارشد […]

تومان۷۴۸,۸۰۰ تومان۶۷۳,۹۲۰
10% بسته آموزشی دکترای ایمنی شناسی بسته آموزشی دکترای ایمنی شناسی

بسته آموزشی دکترای ایمنی شناسی

مؤسسه انوار دانش در سال ۱۳۷۹ آغاز به فعالیت نمود و در سال ۱۳۸۰ به ثبت رسید. عمده فعالیت‌های این مؤسسه در حوزه آموزش دوره‌های آمادگی آزمون‌ کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی گروه پزشکی و مجموعه زیست‌شناسی و نشر مجموعه کتاب‌های رشته‌های نامبرده می‌باشد.  استفاده از مجرب ترین اساتید دوره های آمادگی آزمون کارشناسی ارشد […]

تومان۶۳۳,۵۰۰ تومان۵۷۰,۱۵۰
10% بسته آموزشی دکترای بیوشیمی بالینی بسته آموزشی دکترای بیوشیمی بالینی

بسته آموزشی دکترای بیوشیمی بالینی

مؤسسه انوار دانش در سال ۱۳۷۹ آغاز به فعالیت نمود و در سال ۱۳۸۰ به ثبت رسید. عمده فعالیت‌های این مؤسسه در حوزه آموزش دوره‌های آمادگی آزمون‌ کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی گروه پزشکی و مجموعه زیست‌شناسی و نشر مجموعه کتاب‌های رشته‌های نامبرده می‌باشد. استفاده از مجرب ترین اساتید دوره های آمادگی آزمون کارشناسی ارشد […]

تومان۴۳۷,۰۰۰ تومان۳۹۳,۳۰۰
10% بسته آموزشی دکترای خون شناسی بسته آموزشی دکترای خون شناسی

بسته آموزشی دکترای خون شناسی

مؤسسه انوار دانش در سال ۱۳۷۹ آغاز به فعالیت نمود و در سال ۱۳۸۰ به ثبت رسید. عمده فعالیت‌های این مؤسسه در حوزه آموزش دوره‌های آمادگی آزمون‌ کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی گروه پزشکی و مجموعه زیست‌شناسی و نشر مجموعه کتاب‌های رشته‌های نامبرده می‌باشد. استفاده از مجرب ترین اساتید دوره های آمادگی آزمون کارشناسی ارشد […]

تومان۵۲۴,۰۰۰ تومان۴۷۱,۶۰۰
10% بسته آموزشی دکترای علوم تغذیه بسته آموزشی دکترای علوم تغذیه

بسته آموزشی دکترای علوم تغذیه

مؤسسه انوار دانش در سال ۱۳۷۹ آغاز به فعالیت نمود و در سال ۱۳۸۰ به ثبت رسید. عمده فعالیت‌های این مؤسسه در حوزه آموزش دوره‌های آمادگی آزمون‌ کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی گروه پزشکی و مجموعه زیست‌شناسی و نشر مجموعه کتاب‌های رشته‌های نامبرده می‌باشد. استفاده از مجرب ترین اساتید دوره های آمادگی آزمون کارشناسی ارشد […]

تومان۸۳۹,۰۰۰ تومان۷۵۵,۱۰۰
10% بسته آموزشی دکترای مجموعه زیست شناسی بسته آموزشی دکترای مجموعه زیست شناسی

بسته آموزشی دکترای مجموعه زیست شناسی

مؤسسه انوار دانش در سال ۱۳۷۹ آغاز به فعالیت نمود و در سال ۱۳۸۰ به ثبت رسید. عمده فعالیت‌های این مؤسسه در حوزه آموزش دوره‌های آمادگی آزمون‌ کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی گروه پزشکی و مجموعه زیست‌شناسی و نشر مجموعه کتاب‌های رشته‌های نامبرده می‌باشد. استفاده از مجرب ترین اساتید دوره های آمادگی آزمون کارشناسی ارشد […]

تومان۹۱۵,۰۰۰ تومان۸۲۳,۵۰۰
10% بسته آموزشی ژنتیک بسته آموزشی ژنتیک

بسته آموزشی ژنتیک

مؤسسه انوار دانش در سال ۱۳۷۹ آغاز به فعالیت نمود و در سال ۱۳۸۰ به ثبت رسید. عمده فعالیت‌های این مؤسسه در حوزه آموزش دوره‌های آمادگی آزمون‌ کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی گروه پزشکی و مجموعه زیست‌شناسی و نشر مجموعه کتاب‌های رشته‌های نامبرده می‌باشد. استفاده از مجرب ترین اساتید دوره های آمادگی آزمون کارشناسی ارشد […]

تومان۷۸۶,۵۰۰ تومان۷۰۷,۸۵۰

دسته های محصولات